ki
Předměty D. Posové
by Informace z katedry - Thursday, 15 December 2011, 03:39 PM
 

Vážení studenti (KG, GOS, KSGV), upozorňuji Vás, že každou seminární práci budu číst, kontrolovat, opravovat pouze v tištěné podobě (elektronickou podobu odevzdáváte kvůli archivaci; jako předmět v e-mailu uvádějte prosím příjmení, jméno, název předmětu). Děkuji za pochopení. D. Posová

Studenti předmětu Terénní šetření nezapomenou na všechny součásti seminární práce: archy, mapy, fotografie nové výstavby, územní plány lokalit (funkční využití v obrázcích - současné a budoucí, nejlépe doprovázené stručným slovním popisem). Archy (příp. slovní popis, doplnění) budou vytištěné (kdo zpracovával elektronicky, tak i elektronicky na CD). Mapy, fotografie, obr. územních plánů elektronicky na CD. Odevzdání prací k předmětu Terénní šetření nejpozději do 5.1.2012, 8:00 hod, ale je možné i v prosinci 2011.