Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

ki
Riezner - rozšířené konzultační hodiny
by Informace z katedry - Saturday, 30 September 2023, 02:50 PM
 

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k množství dotazů a žádostí k zápisu a rozvrhům jsem rozšířil v první týden výuky konzultační hodiny. Pondělí 2. 10.: 11:00-13:00 a 14:00-16:00, úterý 3. 10. : 12:00-13:00 a středa 4. 10.: 10:00-11:00. Od středy odpoledne až do pondělí 9. října na katedře nebudu přítomen.

Jiří Riezner

tajemník katedry

ki
Navyšování kapacit na předmětech
by Informace z katedry - Thursday, 28 September 2023, 06:22 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,
jelikož se enormně množí dotazy a žádosti týkající se navýšení kapacit na (zejména povinných) předmětech, kam již není možno se v tuto chvíli z důvodu vyčerpání kapacit, zapisovat, píši za všechny členy katedry: Jak je uvedeno v předchozím sdělení, dr. Riezner, tajemník katedry, je toho času na výuce v terénu, kde nemá kvalitní přístup k internetu. Všechny žádosti o navyšování kapacit začne po svém návratu o víkendu 30. 9. jistě řešit, ale i tak prosím o trpělivost, jelikož změn bude velké množství. Proto obecná rada: Máte-li povinnost nějaký kurz splnit a není na něm již místo k zápisu, prostě přijďte první týden výuky dle rozvrhu na daný kurz, na místě se s vyučujícím jistě domluvíte a následně už budou k dispozici i místa k zápisu. Nemějte obavy, že byste o místa přišli, vše se v klidu vyřeší. Všichni na katedře o této situaci víme a navyšování se řeší standardně. Sledujte ale bedlivě tuto vývěsku (Moodle), jelikož když nejste zapsaní, nebudou Vám chodit prozatím hromadné e-maily od vyučujícího z daného kurzu. Případně se informujte u zapsaných spolužáků.
Děkuji za trpělivost, Silvie R. Kučerová, katedra geografie
ki
Pokyny k zápisu předmětů na ZS
by Informace z katedry - Tuesday, 19 September 2023, 03:37 PM
 

Vážené studentky, vážení studenti,

zápis začíná 25. září (harmonogram viz https://drive.google.com/file/d/1aqiMrJSJEFR_6j8H7IowjzvFal3dnnqf/view). Poslední týden v září ale z důvodu účasti na exkurzi nemohu vyřizovat dotazy a žádosti k rozvrhům a zápisu.

Kapacita PVK v navazujícím studiu v bloku A (profilový základ) je nastavena na 7 míst.

Navyšování kapacity PVK a VK bude prováděno po zaslání žádosti (jiri.riezner@ujep.cz), ale jen v některých případech (po zvážení relevantních okolností).

Vybírat můžete z těchto výběrových kurzů:

B506 Sociologie (Kristýna Rybová)

B509 Přírodní památky UNESCO (Ivan Farský)

0023 Malá geografická exkurze A (Ivan Farský)

0099 Geodetické metody v geografii (Martin Dolejš)

0134 Přístrojová měření ve FG (Ivan Farský)

0160 Vybrané kapitoly z cestovního ruchu (Michaela Štěbetáková)

0161 Speciální formy cestovního ruchu v praxi (Michaela Štěbetáková)

0164 Udržitelná doprava ve městech (Ondřej Šmíd)

0165 Hodnotová orientace v rozvoji míst a regionů (Kateřina Vyhnánková)

0166 Geografie jídla (Zdeňka Smutná)

KPRF/0101 Úvod do meteorologie (Martin Novák)

Jiří Riezner

tajemník katedry

ki
obhajoby + SZZ_září 2023
by Informace z katedry - Monday, 24 July 2023, 01:47 PM
 
Vážení studenti,
v příloze naleznete harmonogram obhajob a SZZ, konaných 5.9.2023.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO
ki
Nepřítomnost
by Informace z katedry - Thursday, 29 June 2023, 10:50 AM
 
Vážení studenti,
od 3.7. - 21.7.2023 čerpám řádnou dovolenou.
Hezké dny všem.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
Today Monday, 2 October 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31