Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

Picture of Jan D. Bláha
Termíny zkoušek a zápočtů (ZS a LS 2019/2020)
by Jan D. Bláha - Wednesday, 27 May 2020, 03:54 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,
opravné termíny zápočtového testu z předmětu Kulturní památky UNESCO a písemné části zkoušky z předmětu Geografická kartografie proběhnou 8. 7. od 10 hodin ve malé aule ve spojovací chodbě na České mládeži (CN-152).
Tentýž den od 13 hodin proběhne náhradní termín zkoušky z předmětu Sociální komunikace v budově CPTO. Přesné místo dám vědět.
Termíny jsou vypsané v IS/STAG, zapisovat si je možné od 1.6.
S pozdravem JD Bláha
Picture of Pavel Raška
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
by Pavel Raška - Monday, 25 May 2020, 12:14 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

s blížícím se termínem odevzdání BP a DP a na základě vašich dalších dotazů shrnuji podstatné infomace (odkazy):

Obecné pokyny:

Specifické pokyny k odevzdání BP a DP:

- na katedře požadujeme jeden výtisk práce ve standardní vazbě kvalifikačních prací (viz Poláčková). Tento výtisk zůstává na katedře. Pokud student požaduje svůj vlastní výtisk, je tedy potřeba nechat zhotovit celkem dva.
- protože je již stanoven termín obhajob (a tedy interně i termíny pro vypracování posudků), výtisk by měl být doručen na katedru (osobně či poštou) do 29. 5. V případě obtíží s dodržením termínu se obraťte na vedení katedry.

Pro poslední ročníky jsou katedrou nastaveny následující termíny:

Ukončení výuky: do 20. 5.
Ukončení hodnocení předmětů: do 28. 5.
Odevzdání BP a DP: 29. 5.
Odevzdání přihlášek k SZZ: 1. 6.
SZZ a obhajoby: 22.-23. 6.

UPOZORNĚNÍ: v případě změn ve vládních ad. nařízeních může dojít k úpravě termínů a pokynů. Prosím sledujte aktuality.

Zdraví
Pavel Raška


ki
B500 Regionální exkurze - Česko, příhraničí
by Informace z katedry - Tuesday, 19 May 2020, 12:45 AM
 

Vážení studenti,

ve studijních plánech jednooborové a dvouoborové geografie Bc. (nikoliv GSE) je ve 3. ročníku zařazen povinný předmět B500 Regionální exkurze - Česko, příhraničí. Tato exkurze (původně plánovaná na 25.-29. května 2020) byla posunuta vzhledem k omezením přijatým v souvislosti s epidemií koronaviru na 31. 8.–4. 9. 2020. Tento termín je určen pro studenty, kteří budou v ak. roce 2020/21 ve třetím ročníku. Evidujeme v březnu přihlášené zájemce, případní noví ať se ozvou (jiri.riezner@ujep.cz) do 5. června.

S pozdravem

Ivan Farský a Jiří Riezner

ki
Globální problémy - test
by Informace z katedry - Tuesday, 12 May 2020, 01:47 PM
 
Vážení studenti,

k předmětu Globální problémy (sociogeografická i fyzickogeografická část) budou vypsány dva předtermíny pro zápočtový test, a to 19. 5. a 26. 5.
Berte prosím na vědomí, že jsou přednostně určeny pro studenty 3. ročníku, kteří chtějí ukončit studium v tomto semestru.
2-3 termíny budou dále vypsány během června. Sledujte prosím STAG.
Přeji úspěšné zkouškové období.

S pozdravem,

Mgr. Zdeňka Smutná

ki
pokračování výuky
by Informace z katedry - Monday, 11 May 2020, 10:24 AM
 
Vzhledem k malému počtu studentů ve skupině, je možné pokračovat ve středečních seminářích KGEO/0148 Monitoring.... a KGEO 0135 Praktická cvičení...
Studenti připravující se ke zkoušce z FG mají možnost konzultací dle dohody.
Ivan Farský

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 Today Sunday, 31 May 31