Studijní portál katedry geografie PřF UJEP

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 

Main Menu

 
Skip Course categoriesSkip Geografické informace
 

Geografické informace

Odborné publikace
ELSEVIER
SPRINGER
WILEY
katalog GEOBIBLINE

Instituce a organizace

ČGS
IGU

 
 
 

Informace pro studenty

ki
exkurze
by Informace z katedry - Wednesday, 9 June 2021, 11:28 AM
 
Loňská exkurze do Francie se uskuteční letos od 4. do 10. září. Na exkurzi byla získána dotace, která se po skončení studentům vyplatí a budou připsány kreditní body. Program a trasa jsou v příloze.
Ivan Farský
ki
vrácení přístrojů
by Informace z katedry - Wednesday, 9 June 2021, 11:20 AM
 
Žádám všechny studenty, kteří mají ode mne vypůjčené přístroje, aby je v případě, že už neměří, vrátili zpět. Pokud ještě někdo přístroj potřebuje, pak musíme sepsat zápůjční list (nový způsob inventarizace).
Děkuji
Ivan Farský
ki
B500 Regionální exkurze - Česko, příhraničí
by Informace z katedry - Saturday, 5 June 2021, 03:51 PM
 

Vážené studentky a studenti,

ve studijních plánech jednooborové a dvouoborové geografie bakalářského studia (nikoliv GSE) je ve 3. ročníku zařazen povinný předmět B500 Regionální exkurze - Česko, příhraničí. Tato exkurze se uskuteční 20.–24. září 2021. Tento termín je tedy povinný pro všechny, kteří budou v ak. roce 2021/22 ve třetím ročníku. Proto je třeba, aby se všichni zájemci přihlásili emailem (jiri.riezner@ujep.cz) do 15. června. Jakmile bude znám seznam účastníků exkurze, obdržíte další organizační informace. V případě dotazů neváhejte a ozvěte se.

S pozdravem

Jiří Riezner a Ivan Farský

Picture of Pavel Raška
Okruhy státních závěrečných zkoušek (platnost od 2021/2022)
by Pavel Raška - Thursday, 27 May 2021, 11:07 AM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

v sekci "Státní závěrečné zkoušky, kvalifikační práce" je zveřejněn aktualizovaný seznam okruhů SZZ, který vyplývá z nově reakreditovaných studijních programů na katedře geografie. Seznamy okruhů nabývají účinnosti od akademického roku 2021/2022, tj. pro všechny studenty/ky přihlášené k SZZ v uvedeném a dalších akademickéhoh rocích.

Zdraví,
Pavel Raška
Picture of Pavel Raška
Ustanovení k bakalářským a diplomovým pracím
by Pavel Raška - Thursday, 27 May 2021, 08:41 AM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

věnujte prosím pozornost aktualizované verzi katederního ustanovení k bakalářským a diplomovým pracím, které je dostupné v sekci "Státní závěrečné zkoušky, kvalifikační práce".

Ustanovení mimo jiné specifikuje maximální počty prací souběžně vedených jedním pedagogem a dále zpřesňuje některé dřívější pokyny ohledně náležitostí práce a předkládání prací ke kontrole v předmětech BP II a DP II.

Zdraví,
Pavel Raška

 
 
 
logo katedryStudijní materiály katedry geografie.
 
Skip LoginSkip Calendar
 

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Today Monday, 14 June 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30