ki
Výuka D. Posové - zopakování požadavků k zápočtu
by Informace z katedry - Saturday, 3 December 2011, 08:07 PM
 

Geografie obyvatelstva a sídel: prezentace (v PowerPointu) budou odevzdány elektronicky do 8. a 9.12.2011, seminární práce budou odevzdány elektronicky a zároveň v tištěné podobě do 16.12.2011, výjimečně do 20.12.2011 (12:00).

Kulturní geografie prezentace (v PowerPointu) budou odevzdány elektronicky do 13.12.2011, seminární práce budou odevzdány elektronicky a zároveň v tištěné podobě do 20.12.2011 (13:00).

Terénní cvičení SG B: Vážení studenti, na základě konzultací ve čtvrtek 1.12.2011 (8:30-10:00 a 14:00-16:00) jsem zjistila, že jste si výrazně ulehčili práci. Na začátku semestru jsem říkala, že zpracujete nové objekty v minimálně pěti obcích (kde je málo zástavby, tak i více). Přicházíte s jednou až dvěma, příp. třemi obcemi (s minimální novou výstavbou), což je nedostatečné. Výsledky Vašich prací neodpovídají volnému času, který jste měli k dispozici každý týden. Prosím, doplňte pro zpracovávaná území také územní plán, jestli existuje, kdy byl schválen a jaké je a jaké se předpokládá využití ploch (např. v obrázku).

Děkuji. D. Posová