ki
Kulturní geografie, Geografie obyvatelstva a sídel
by Informace z katedry - Friday, 11 November 2011, 10:18 AM
 

(1) Žádám studenty, kteří si ještě nebyli schopni od začátku semestru zadat města, okresy ke zpracování, aby k tomu nevyužívali email. Každou vyučovací hodinu to řeším bez velké odezvy a pak najdu přeplněný email. Emaily na toto téma nebudu nadále akceptovat. Děkuji za pochopení. D. Posová

(2) Čtyři studenti z Kulturní geografie se rozdělí do dvou dvojic (Jakub + Ivan, Michaela + ....). Na výběr máte tato témata: Indický svět, Jihovýchodní Asie, Subsaharská Afrika. Jedno téma nebude zpracované. Viz s. 82, Anděl, J. (1998). Děkuji. D. Posová