ki
SW ArcGIS 10 pro studenty a zaměstnance
by Informace z katedry - Tuesday, 22 November 2011, 05:33 PM
 
Od listopadu 2011 mají studenti možnost v rámci práce na svých kvalifikačních prací získat časově omezenou licenci produktu ArcGIS 10 pro domácí využít (tzv. Single Use).
Podmínkou je vyplnění prohlášení s uvedením důvodů žádosti a doporučením a podpisem příslušného vedoucího práce.
Obdobnou možnost mají zaměstnanci fakulty, u nichž postačí vyplnění uvedeného prohlášení.
Bližší pokyny pro studenty naleznete v příloze.
JD Bláha (m. 419)