ki
Environmentalistika - zimní semestr 2011/12
by Informace z katedry - Tuesday, 11 October 2011, 11:26 AM
 
Předmět Environmentalistika proběhne formou samostudia. Podmínky k zápočtu jsou uvedeny v příloze.
T. Matějček