ki
GEOINFORMATIKA - Informace pro studenty - aktualisiert 10.10.
by Informace z katedry - Monday, 10 October 2011, 09:33 PM
 

Vážení studenti, vzhledem k mému pobytu v zahraničí, bude pravidelná výuka předmětů P507 a P521 zahájena ve čtvrtek 27. října. Výuka předmětu P507 bude probíhat od 13.00 do 13.50 hodin, u předmětu P521 od 12.00 do 12.50 hodin. Další podrobnosti najdete v příloze. Prostudujte ji prosím pečlivě, obsahuje totiž zadání seminárních prací a vystoupení, k nimž se budete hlásit přes internet v termínu od 29. 9. do 15. 10. Platí, že kdo dříve přijde, ten dříve bere. Konzultovat je možné na mailu jd@jackdaniel.cz. Reagovat nemusím hned.

Doporučuji všem, aby bylo započato s analýzou zdrojů informací týkajících se schválených témat (jsou u nich vaše jména)

Upozornění: Předmět mohou navštěvovat pouze ti, kteří absolvovali předměty GIS I a GIS II. Účast ostatních vřele nedoporučuji. Jednak z důvodu odborných témat navazujících v lecčems na uvedené předměty, jednak z důvodu seminárního charakteru předmětu.

JD Bláha