Picture of Pavel Raška
Aktualizace Studijního a zkušebního řádu
by Pavel Raška - Monday, 1 August 2011, 10:48 AM
 
Vážení studenti,
věnujte prosím pozornost aktualizaci Studijního a zkušebního řádu PřF UJEP (viz příloha).

Zdraví, Pavel Raška.