Picture of Pavel Raška
Informace proděkanky pro studium
by Pavel Raška - Tuesday, 21 June 2011, 10:47 AM
 
V příloze naleznete informaci pro studenty, kteří se splnili požadavky k SZZ a odevzdali index.