ki
B606 vzdělávání v geografii
by Informace z katedry - Wednesday, 2 October 2019, 05:33 PM
 

Vážení studenti 3. ročníku Bc studia 2oborové kombinace geografie,

v LS 3. ročníku studia byste měli splnit kurz B606 Vzdělávání v geografii. Jelikož tento kurz je plněn určitou formou odborné praxe, doporučuji se s jeho podmínkami (viz příloha tohoto sdělení) seznámit již nyní, pokud by někdo měl možnost podmínky kurzu plnit již během zimního semestru. V případě, že byste vhodnou aktivitu našli a chtěli kurz takto v předstihu plnit, domluvte se se mnou předtím prosím na konzultaci nebo napište svůj návrh e-mailem. Bez toho, aniž bych předem schválila aktivitu a instituci, nebudu považovat aktivitu za uznatelnou pro plnění kurzu. Někteří jste za mnou již byli a potřebovali jste formuláře pro instituci, na níž budete praxi plnit, ty jsou obsaženy jak v příloze tohoto sdělení (MS Word, aby bylo snadné formuláře elektronicky vyplnit), tak v sekci Studijní materiály ve STAG u předmětu B606 (PDF formát).

SR Kučerová