ki
důležitá informace
by Informace z katedry - Saturday, 21 September 2019, 09:36 AM
 
Vážení studenti,
dotazy a žádosti k rozvrhu na zimní semestr směřujte na tajemníka katedry, dr. J. Rieznera, nikoliv na vedení katedry.

Jana Jandáková, sekretářka KGEO