ki
Bakalářský a Diplomový seminář I
by Informace z katedry - Tuesday, 17 September 2019, 10:07 AM
 
Vážení studenti,
předměty B504 Bakalářský seminář I a M304 Diplomový seminář I jsou v zimním semestru rozvrhovány společně do místnosti CN-152 (Malá aula). Tato společná setkání proběhnou během semestru čtyřikrát, ve zbývajícím čase budete pracovat na tvorbě Vašich kvalifikačních prací a scházet se s Vašimi vedoucími prací. Veškeré podmínky buduo řečeny na úvodním společném setkání, na kterém byste tedy v žádném případě neměli chybět, už jen z toho důvodu, že docházka je jednou z podmínek zápočtu. Úvodní hodina v CN-152 neproběhne v 1. týdnu výuky, ale až 2. 10. Studenti NMgr, kteří chtějí odevzdávat diplomovou práci na jaře 2020 (a dále) by měli všichni již mít práci zadanou ve STAG. Studenti Bc. studia, kteří se v tomto termínu (jaro 2020+) chystají odevzdávat bakalářskou práci, jsou povinni si během října zvolit téma a vedoucího své bakalářské práce a nejpozději do 31. 10. 2019 práci zadat do STAG (podrobnosti budou řečeny na Bakalářském semináři I). Kdo nebude mít práci do 31. 10. zadanou, nebude ji moci odevzdat a obhajovat dříve než v listopadovém termínu 2020.
Silvie R. Kučerová