Picture of Jan D. Bláha
Zápisy do indexů (JD Bláha)
by Jan D. Bláha - Sunday, 5 May 2019, 10:14 PM
 
Vážené studentky, vážení studenti,
chcete-li mít jistotu, že Vám zapíšu zápočet/zkoušku do indexu, ponechte prosím svůj index na sekretariátu s označením a já zápis při první možné přiležitosti provedu. Bohužel v tomto období nejsem schopen zaručit svou přítomnost na KGEO v konkrétním čase. Konzultace domlouvám flexibilně podle oken v diáři. Děkuji za pochopení.
S pozdravem JD Bláha