ki
Ustanovení katedry k bakalářským a diplomovým pracem - pozor i pro prváky NMgr!
by Informace z katedry - Wednesday, 6 March 2019, 09:17 AM
 

Vážení studenti,

na moodlu byl v sekci "Státní závěrečné zkoušky, kvalifikační práce / Bakalářské a diplomové práce" zveřejněn nový dokument "Ustanovení KGEO k závěrečným pracím 2-2019". Týká se všech, kteří budou zadávat kvalifikační práci v akademickém roce 2019/2020 tj. nejčastěji studentů stávajících 2. ročníků Bc. studia, ale současně i stávajících studentů 1. ročníků NMgr. studia, kteří si chtějí zadat diplomovou práci na KGEO. Klíčová je totiž především informace, že katedra stanovuje pro práce, které budou odevzdávány v následujícím kalendářním roce, jako nejzazší termíny odevzdání zadání práce následující termíny podle druhu práce:

a) pro diplomové práce poslední pondělí v červnu (tj. ještě v rámci 1., resp. předposledního ročníku studia),

b) pro bakalářské práce poslední pondělí v říjnu (tj. na začátku posledního ročníku studia)

Věnujte tedy prosím dokumentu zvýšenou pozornost a včas se poohlédněte po svém vedoucím práce, abyste nebyli kvůli prodlení nuceni zbytečně prodlužovat studium.

V případě nejasností se obracejte primárně na garanty bakalářského (dr. Novotný) a diplomového (dr. Kučerová) semináře.

SR Kučerová