ki
Bakalářský a diplomový seminář I, prezentace rozpracovanosti
by Informace z katedry - Saturday, 5 January 2019, 10:58 AM
 

Vážení posluchači kurzů vztahujících se k bakalářským a diplomovým pracím,

jak již víte, abyste získali zápočet za předmět s označením římská jedna, musíte prezentovat během Zk období ZS rozpracovanost Vaší BP / DP v případě, že chcete odevzdávat práci v dubnu 2019. Pokud práci v dubnu odevzdávat nebudete, stačí Vám za první část kurzu (plněnou nejčastěji v zimním semestru) dodat mně (diplomanti) nebo dr. Bláhovi (bakalarianti) formulář, kde skutečnosti vyplněné Vaším vedoucím práce informují o stavu Vaší práce (tedy A-C+ důkaz konzultací). S těmito formuláři a pro získání zápočtu se za námi dostavte po předběžné domluvě během Zk období, případně v konzultačních hodinách letního semestru.

Ti, kteří přijdou prezentovat rozpracovanost ve Zk období ZS, odevzdávají formulář přímo při prezentaci a bez něj jim není možno udělit zápočet. Ponechávám nyní stranou dvouoborové Bc. studenty geografie, kteří odevzdávají práci na jiných katedrách a kteří tak mají s dr. Bláhou dohodnut jiný postup zakončení (většina těchto studentů už seznam literatury dodala, proto zápočet obdržela). Harmonogram prezentací rozpracovaností těch, kdo půjdou odevzdávat v dubnu, budou stanoveny nejdříve 23. 1. Prezentace tedy začnou probíhat nejdříve v týdnu od 28. 1. Harmonogram Vám bude rozeslán hromadným e-mailem. Nejpozději do 16. 1. proto sdělte paní sekretářce Jandákové, pokud hodláte změnit termín odevzdání (rozuměno zejm. z dubna 2019 na pozdější termín), který jste jí nahlašovali při zadávání Vaší BP/DP tak, aby mohla sestavit seznam studentů, kteří na prezentace rozpracovanosti půjdou. Pokud tuto skutečnost nesdělíte a budete v seznamu prezentujících figurovat a následně se začnete z prezentace omlouvat, komplikujete tím celý časový harmonogram, který závisí na mnoha lidech, a za porušení dohodnutého pravidla Vám nebude udělen zápočet, přestože ostatní povinnosti splňujete. K prezentaci rozpracovanosti budou pozváni i dvouoboroví diplomanti, kteří odevzdávají práci na KGEO, byť nemají předmět zapsán jako povinný.

Za garanty kurzů SR Kučerová