Picture of Jan D. Bláha
Seznam literatury k SZZ (předmět KGEO/B504)
by Jan D. Bláha - Sunday, 2 December 2018, 07:36 AM
 
Vážení studenti,
ti, kteří nemají zatím seznam literatury k SZZ odevzdán či uznán, nechť jej odevzdají prostřednictvím IS/STAG. Seznam by měl obsahovat cca 30 titulů a měl by být strukturován buď podle subdisciplín geografie, nebo podle státnicových předmětů. Seznam se týká pouze studentů, kteří nepíší pod KGEO svou bakalářskou práci!
S pozdravem JD Bláha