Picture of Jan D. Bláha
Přechod na celouniverzitní Studijní a zkušební řád
by Jan D. Bláha - Tuesday, 23 October 2018, 01:30 PM
 
Vážení studenti,
řada z vás již jistě zaznamenala, že od akademického roku 2018/2019 PřF přechází na Studijní a zkušební řád UJEP. Doporučujeme se s tímto dokumentem seznámit, jelikož se jedná o základní dokument, jímž se řídí Vaše studium na fakultě, ale rovněž vyučující a garanti jednotlivých kurzů.
Využijte proto smysluplně svých práv a dostůjte svým povinnostem.

Odkaz na dokument na webu PřF UJEP:

S pozdravem JD Bláha