Picture of Pavel Raška
Mimořádná stipendia navrhovaná katedrou
by Pavel Raška - Sunday, 21 October 2018, 10:53 AM
 
Vážené studentky, vážení studenti,

dovoluji si připomenout, že dle harmonogramu PřF UJEP máte do 31. 10. možnost podat žádost o katederní stipendium.

Žádost musí být na stanardním formuláři studijního oddělení, musí obsahovat výpis mimořádných aktivit a taktéž výpis všech studií realizovaných na UJEP + seznam kurzů z předchozího roku a jejich hodnocení.

Žádost prosím adresujte předsedovi stipendijní komise - Mgr. Dolejšovi, na sekretariát katedry, případně zašlete e-mailem naskenovanou (martin.dolejs@ujep.cz).

Zdraví
Pavel Raška