ki
Seminář k bakalářské/diplomové práci + odevzdávání BP/DP v dubnu 2018
by Informace z katedry - Wednesday, 3 January 2018, 09:23 PM
 
Vážení studenti,
připomínáme, že do 8. 1. 2018 je třeba na sekretariátu katedry geografie nahlásit případnou změnu v termínu odevzdání BP/DP (z dubna 2018 na listopad 2018). Na základě seznamu studentů následně připravíme seznam studentů prezentujících rozpracovanost práce v termínu 5.-6. 2. 2018. Tento termín je vhodné si již nyní rezervovat. Zápočty z předmětů BS I/DS I budeme zapisovat během prezentací rozpracovanosti na základě dodání vyplněného formuláře pro zimní semestr. Ti, kdo hodlají práci odevzdávat až v listopadu, ponechají formulář za ZS s indexem na sekretariátu (týká se BP), nebo se zastaví za vyučující dr. Kučerovou (týká se DP).
Ti, kteří hodlají odevzdávat BP/DP v dubnu 2018 a mají ji zadanou již v akd. roce 2016/2017, příp. dříve, tuto informaci rovněž nahlásí na sekretariátu.

S pozdravem JD Bláha a SR Kučerová, garanti předmětů