Picture of Pavel Raška
Katedrová stipendia
by Pavel Raška - Wednesday, 8 November 2017, 02:12 PM
 
Vážení studenti,

byla otevřena výzva k podávání žádostí o katedrová stipendia. Žádosti můžete podávat k mým rukám či na sekretariát katedry do 20. 11. Žádost musí obsahovat:

(a) zdůvodnění a potvrzení mimořádných aktivit.
(b) výpis absolvovaných kurzů v minulém roce (ručně či výpisem ze STAGu) a přehled všech studijních programů, které jste doposud na UJEP navštěvovali.

Ti, co již žádost odevzdali v předstihu, mohou požadované informace doložit dodatečně.

Zdraví
Pavel Raška