ki
exkurze do Berlína 11. a 12. 3. 2017
by Informace z katedry - Thursday, 2 March 2017, 04:07 PM
 
Exkurze odjíždí od Západního nádraží 11.3. v 7. 30. Následuje prohlídka Berlína, večer ubytování.
Následující den, jednak návštěva ITB Berlín (veletrh CR) nebo vlastní program. Odjezd dle dohody.
Ivan farský