Picture of Jan D. Bláha
Prezentace rozpracovanosti BP a DP s termínem odevzdání v dubnu 2017
by Jan D. Bláha - Friday, 13 January 2017, 12:25 PM
 
Vážení studenti,
pro prezentaci rozpracovanosti prací stanovujeme termín 31. 1. a 1. 2. 2017.

Časový rozpis v příloze byl vytvořen na základě informace, kdo má v úmyslu odevzdávat BP, resp. DP v dubnovém termínu 2017, jelikož 6. 1. byla poslední možnost nahlásit změnu z dubna na listopad. Po tomto termínu lze samozřejmě také změnu provést, ale už to pro vás bude komplikovanější (viz informace na semináři). V seznamu jsou i studenti, kteří měnili významně zadání své práce.

Ti, kdo plní uvedené předměty, nechť si nezapomenou s sebou donést vyplněný a podepsaný formulář BP I, BP (dvouoboroví studenti), resp. DP I potvrzený od vedoucího práce (s označením písmene A, B či C) a index!

Dostavte se dle instrukcí.
JD Bláha, SR Kučerová