ki
Motivační stipendium
by Informace z katedry - Wednesday, 21 December 2016, 01:44 PM
 

Motivační stipendium pro studenty všech oborů!

Kolegium děkana PřF na svém prosincovém zasedání schválilo přiznání tzv. motivačního stipendia (viz čl. 5, odst. 2 e) Stipendijního řádku PřF UJEP), tj. stipendia za splnění podmínek pro postup do druhého roku bakalářského studijního programu, studentům všech bakalářských studií na PřF v prezenční formě.


Stipendium bude v akademickém roce 2016/2017 uděleno v této výši:

  • 10 000 Kč studentům, kteří v 1. roce studia dosáhli studijního průměru do 1,5

  • 5 000 Kč ostatním studentům


Ústí nad Labem, 20. 12. 2016 RNDr. Martin Švec, Ph.D.

proděkan pro studium PřF UJEP