Picture of Jan D. Bláha
Upozornění pro studenty a studentky tvořící mapy a grafy do připravované učebnice
by Jan D. Bláha - Tuesday, 18 October 2016, 11:39 PM
 
Vážení studenti,
obecné pokyny k tvorbě map a grafů včetně grafických náležitostí budou zaslány v následujících dnech mailem. Data pro konkrétní mapy budou jednotlivým autorům zaslána prostřednictvím online uložiště, tj. na disku K v učebně 413 materiály nebudou. Do té doby je bezpředmětné posílat hotové grafy, protože bude zapotřebí je stejně přizpůsobit obecným požadavkům. U některých druhů grafů bude nutná konzultace nastavení grafiky.
Děkuji za pochopení.
JD Bláha