ki
Oznámení studentům
by Informace z katedry - Monday, 3 October 2016, 08:45 AM
 
Vážení studenti,
podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je nutné pro postup do druhého roku studia získat

minimálně 30 kreditních bodů z povinných předmětů.

V opačném případě bude studentovi studium ukončeno.

Citace studijního řádu (čl. 5, odst. 19):

“Student, který studuje v bakalářských studijních programech uskutečňovaných fakultou, splní podmínky pro postup do 2. roku studia, pokud za povinné předměty zapsané v prvním roce studia získá minimálně 30 kreditních bodů. Nezíská-li student stanovený minimální počet kreditních bodů, bude mu studium ukončeno.”

RNDr. Martin Švec, Ph.D., proděkan pro studium PřF UJEP