ki
Environmentalistika
by Informace z katedry - Sunday, 2 October 2016, 09:03 PM
 
Informace k předmětu Environmentalistika - viz příloha.
Předmět je určen pro studenty negeografických oborů (studenti geografie jeho náplň absolvovali v jiných předmětech).
Tomáš Matějček