Picture of Jan D. Bláha
KGEO/B310 - Grafický design pro geografy
by Jan D. Bláha - Wednesday, 21 September 2016, 11:04 AM
 
Vážení studenti,
dovoluji si upozornit na možnost zapsat si předmět Grafický design pro geografy, určený pro všechny studenty NMgr. studia a zároveň pro ty studenty Bc. studia, kteří úspěšně absolvovali předmět GIS I (B202, resp. P208 a P229).
Obsahem předmětu je předtisková/předdistribuční fáze vzniku vizuálií (tj. map, grafů, schémat ap.) nejen v odborných geografických textech. Řada absolventů se mylně domnívá, že GIS je grafický program a v praxi v něm vznikají finální mapy. Není tomu tak a tento předmět odhaluje, co se děje s vizualizovanými daty poté, co opustí GIS. Čeká nás mj. exkurze do tiskárny.
JD Bláha