Picture of Jan D. Bláha
Zápisy do indexů a do IS/STAG
by Jan D. Bláha - Friday, 9 September 2016, 08:21 AM
 
Vážení studenti,
poslední zápisy do indexů a IS/STAG pro letošní akademický rok budu provádět ve čtvrtek 15.9. a v pátek 16.9. od 9 do 11 hodin. Pokud do té doby nebudou mít studenti splněny povinnosti k předmětům, nebo nedorazí pro zápis do indexu, bude v IS/STAG uvedeno "nesplnil". Děkuji za pochopení.
JD Bláha