ki
výsledky - prof. Dostál
by Informace z katedry - Tuesday, 7 June 2016, 09:30 AM
 
Vážení studenti,
v příloze naleznete výsledky písemného testu. Známky do indexu bude zapisovat doc. Anděl hromadně v tomto týdnu, event. nechat index na sekretariátu.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO