Picture of Jan D. Bláha
Udílení zápočtů z předmětů P602 (BP II) a P603 (Příprava k obhajobě BP a SZZ)
by Jan D. Bláha - Thursday, 21 April 2016, 08:45 AM
 
Vážení studenti,
připomínám, kdy budu udílet zápočty z výše uvedených předmětů těm, kteří chtějí odevzdat bakalářskou práci v jarním termínu. Termíny: 26.4. (14-16 hodin) a 27.4. (8-10 hodin).
Jak bylo řečeno, podmínkou udělení zápočtu je, že BP bude k nahlédnutí ve finální podobě. Pokud tou dobou ještě nebude vytištěna, lze ji přinést ukázat i v digitální verzi (KH dne 27. a 28.4. odpadají z důvodu pracovní cesty mimo Ústí).
Zápočty z výše uvedených předmětů budu dále udílet 3. 5. (14–16 hodin), 4.a 5. 5 v KH na podkladě formuláře k BPII vyplněného vedoucím práce (případně předložené BP) těm, kteří budou uzavírat index kvůli vykonání ústní SZZ v jarním termínu.
JD Bláha