ki
M200 - Socioekonomická a politická geografie EU
by Informace z katedry - Thursday, 11 February 2016, 08:11 AM
 
Vážení studenti, bloková výuka p. prof. Dostála v bude probíhat v těchto temínech: 25.-26.2.; 10.-11.3.; 7.-8.4.a 21.-22.4.2016.
O případných změnách budete ihned informováni.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO