Picture of Jan D. Bláha
Prezentace rozpracovanosti BP a DP pro duben 2016 (FINÁLNÍ HARMONOGRAM)
by Jan D. Bláha - Thursday, 21 January 2016, 05:57 PM
 

Vážení studenti,
pro prezentaci rozpracovanosti prací stanovujeme termín 8. a 9. 2. 2016.

Časový rozpis v příloze byl vytvořen na základě informace, kdo má v úmyslu odevzdávat BP, resp. DP v dubnovém termínu 2016. Vzhledem k laxnímu přístupu některých studentů se tento rozpis částečně změnil. Pokud nově stanovený termín někomu nevyhovuje, nechť tento problém řeší s těmi, kdo nebyli schopni výše uvedené rozhodnutí učinit včas, tj. do termínu 6.1.2016.

Nazapomeňte si s sebou donést vyplněný a podepsaný formulář BP I, BP (dvouoboroví studenti), resp. DP I potvrzený od Vašeho vedoucího práce (s označením písmene A, B či C) a index!

SR Kučerová, JD Bláha