ki
Aktuální problémy Česka
by Informace z katedry - Wednesday, 2 December 2015, 09:25 PM
 
Vážení studenti,
předkládám harmonogram zakončení předmětu:
7.12. - v čase cvičení - konzultace posterů dle potřeby
9.12 - v čase přednášky - prezentace posterů (max. 10 min.)
16.12 - v čase přednášky - dokončení prezentací a závěrečný test
Ladislav Bobr