Picture of Martin Dolejš
Zpracování a analýza prostorových dat - projekt
by Martin Dolejš - Thursday, 5 November 2015, 03:27 PM
 
Vážení studenti,
katedra byla oslovena s možností podílet se na zpracování velmi zajímavých prostorových dat v GIS pro veřejnou správu. V rámci projektu máte možnost se seznámit s novým postupem analýzy + vizualizace dat. Vaše výsledky budou využity jako podklad pro reálné rozhodování. Kapacita pracovní skupiny je omezena, proto se mi prosím nahlaste co možná nejdříve. Bližší informace podám osobně.
Martin Dolejš