Picture of Jan D. Bláha
Geografická kartografie (předmět B104)
by Jan D. Bláha - Tuesday, 3 November 2015, 01:08 AM
 
Vážení studenti, dovoluji si upozornit, že na studijním portále KGEO byla pro ty, kdo mají zapsán předmět Geografická kartografie se zkouškou (B104), zveřejněna struktura písemného testu včetně bodového hodnocení (u každé otázky uveden max. počet udílených bodů) a otázky k ústní zkoušce, kterých není 44 (platí pro předměty LS), nýbrž 24.
JD Bláha