Picture of Jan D. Bláha
Geografická kartografie - 1. úkol
by Jan D. Bláha - Thursday, 8 October 2015, 01:18 PM
 
Vážení studenti, tento týden byl zadán 1. úkol z předmětu Geografická kartografie. Termín odevzdání je 21., resp. 22. 10. podle rozvrhované skupiny. Podklady k úkolu jsou k dispozici na studijním portále KGEO.
JD Bláha