Picture of Jan D. Bláha
Seminář k BP pro studenty dvouborového bakalářského studia
by Jan D. Bláha - Friday, 25 September 2015, 01:05 PM
 
Vážení studenti,
vzhledem k množícím se dotazům, které kolují z nepochopitelných důvodů spíše kuloárně, než směrem k oprávněným osobám, si vás dovoluji informovat o předmětu P600 (Bakalářská práce z geografie). Informace je určena pro všechny studenty dvouoborového studia geografie, kteří hodlají zpracovávat a odevzdat práci na katedře geografie v roce 2016.
Výše uvedený předmět P600 máte ve studijním plánu v LS, nicméně v ZS probíhá seminář určený všem studentům, kteří hodlají zpracovat BP na KGEO (rozvrhováno středa 13-15 hodin). Návštěvy tohoto semináře všem studentům dvooborového studia geografie vřele doporučuji. V LS totiž žádný takový seminář katedrou zajišťován není.
Na semináři 23.9. například studenti dostali úkol hledat si svého vedoucího práce a též téma práce. Zadání BP je třeba provést do 5.11. do IS/STAG. Na detaily se prosím zeptejte kolegů. Další seminář se uskuteční ve středu 30.9. od 13 hodin v CS-402.
JD Bláha, garant předmětu