Picture of Jan D. Bláha
Výsledky testu z GK a GIS I (23.6. 2015)
by Jan D. Bláha - Tuesday, 23 June 2015, 04:56 PM
 
Vážení studenti,
v příloze najdete výsledky dnešního testu z GK a GIS I. Dopadl mimořádně bídně, nicméně celkový skupinový výsledek odpovídá 19,25 bodům z 20, takže skupina by získala známku "1". Upozorňuji studenta Martina Petáka, že na termíny testu je třeba se zapsat přes IS STAG!
Obecně jsou nejvíce chyby v poznávání kartografických zobrazení, definování prostorové databáze a v úloze na stupnice/hodnotové měřítko.
JD Bláha