ki
zápisy zápočtů
by Informace z katedry - Monday, 8 June 2015, 01:17 PM
 
Množí se mi v poště dotazy na zápisy zápočtů ve STAGu. Pokud student neuspěje při prvním pokusu, pak automaticky je uveřejněn seznam těch, kteří neuspěli a datum náhradní zkoušky, testu apod. Pokud se na STAGu objeví NEUSPĚL, pak to znamená, že si doposud nedal zápočet zapsat do indexu. Abych donutil studenty si pro zápis do indexu dojít, píši neuspěl. Nemohu čekat, až se student probudí v den ukončení termínu zápisu.
Ivan Farský