ki
doc. Boltižiar - výuka
by Informace z katedry - Friday, 26 September 2014, 01:08 PM
 
Vážení studenti, bloková výuka doc. Boltižiara (P511 a P524 Krajinné plánování) proběhne 13. - 14.10.2014.
Jana Jandáková, sekretářka KGEO