ki
Odevzdání závěrečných prací (od dubna 2014)
by Informace z katedry - Wednesday, 19 March 2014, 02:36 PM
 
Vážení studenti,
počínaje jarním termínem odevzdání bakalářských a diplomových prací v dubnu 2014 musí práce respektovat pravidla uvedená ve vzorové práci (tzv. "Poláčková 2013") uvedené v rámci studijního portálu katedry (sekce Kategorie kurzů - SZZ, kvalifikační práce), a to včetně způsobu odevzdání (počty výtisků a CD).
Dále bude práce k dispozici v tištěné podobě v knihovně katedry (učebna 413), knihovně UJEP, na sekretariátu katedry a u garantů kurzů P504, P602, P600, N303, N403.

doc. Balej, vedoucí KGEO