Picture of Jan D. Bláha
Předmět Geoinformatika (P507/P521) - seminář z DPZ
by Jan D. Bláha - Monday, 2 December 2013, 10:03 AM
 
Připomínám všem studentům, kteří mají zapsaný předmět Geoinformatika (vyučující M. Dolejš), že ve středu 11.12. proběhne v učebně 413 blokově v čase 9.00-11.50 přednáška a workshop k problematice dálkového průzkumu Země. Program povede RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. z UK v Praze a platí pro obě skupiny - středa 10.00 (P507) a čtvrtek 14.00 (P521). Případní další zájemci z řad studentů jsou taktéž vítáni.