Picture of Jan D. Bláha
Geografická kartografie (1. úkol)
by Jan D. Bláha - Tuesday, 15 October 2013, 06:09 PM
 
Seznam zapsaných studentů se zadáním 1. úkolu je k dispozici na stránkách předmětu. Pokud Vaše jméno chybí, ozvěte se dr. Bláhovi. Pokud má student či studentka zadání z minulého roku, může řešit úkol podle něj, ale viditelně to vyznačí na úkole.
Všechny uznané úkoly z minulého roku není třeba odevzdávat a jsou automaticky uznány.
Úkol obsahuje ze zadní strany i vypočty pro úhel delta po 10°od 0°do 90°pro všech pět zobrazení (celkem 50 hodnot)
Termín odevzdání úkolu: středeční skupina 23.10., úterní skupiny 29.10., nejzazší termín odevzdání: 20.11., resp. 26.11. (vždy pouze na cvičeních!).