Picture of Pavel Raška
Geografie ČR I
by Pavel Raška - Monday, 23 September 2013, 09:02 AM
 
Vážení studenti, z důvodů dočasného uzavření přednáškových sálů v Multifunkčním centru UJEP proběhnou přednášky Geografie ČR I v prvních dvou týdnech semestru v aule Fakultní základní škole v ul. České mládeže (naproti kavárně Resslovka). Zdraví, Pavel Raška.