ki
Oznámení studentům
by Informace z katedry - Friday, 14 June 2013, 10:31 PM
 
K 1. 6. 2013 byla novelizována směrnice děkana "Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací". Novelizovaná směrnice v čl. 4 odst. 6 odkazuje nově na směrnici rektora č. 2/2011. K jiným změnám oproti předchozí směrnici nedošlo - viz příloha.
J. Jandáková, sekretářka KGEO