Picture of Pavel Raška
Opravný termín SZZ v srpnu
by Pavel Raška - Thursday, 13 June 2013, 08:58 AM
 
Vážení studenti, níže uvádím infomrace k srpnovému opravnému termínu SZZ pro ty, kteří neuspěli tento týden:

- 22. 6. - nutné podat písemnou přihlášku k SZZ na studijní oddělení (dostupné na http://sci.ujep.cz/formulare-ke-stazeni.html). Přihlášku je nutné vyplnit, podepsat, je možné ji zaslat poštou paní R. Postlové na studijním oddělení
- zápis do STAGU
- 19.-30. 8. - termín bude přesněn po 28. 6.

Zdraví, Pavel Raška.