Picture of Pavel Raška
Oborový proseminář - opravy prací
by Pavel Raška - Monday, 20 May 2013, 12:31 PM
 
Vážení studenti,
i po prvním kole oprav nejsou některé z posterů v pořádku (ve všech případech nejednotnost citací, příp. výběr zdrojů neodpovídá zadání): Hrbek, Helešic, Alansari, Šticha, Nebřenský, Peterová, Ihnaťová, Vlčková, Hütter, Johnová, Týma, Tůma, Hrnčířová, Zikmund, Pavlovská, Broumová. Opravené práce odevzdejte do 3. 6. na sekretariát - jedná se o poslední termín oprav.
Ostatní práce byly uznány jako zcela v pořádku či alespoň jako vyhovující. Pro zápočet je možné si přijít k Z. Pavlasové - termín bude vyvěšen. Zdraví Pavel Raška.