ki
Prezentace rozpracovaností DP, 2. nav. roč. - DS I.
by Informace z katedry - Thursday, 22 November 2012, 09:55 AM
 

Vážení účastníci kurzu Diplomový seminář I,

jak jsem předesílala na našem prvním setkání v říjnu, podmínkou k zápočtu je mimo jiné také prezentace rozpracovanosti Vašich diplomových prací. Tyto prezentace proběhnou v rozmezí týdnů 7.–17. ledna 2013 a prezentovat budou VŠICHNI bez ohledu na termín odevzdání DP. Přesný harmonogram bude sestaven (a zde vyvěšen) během prosince (včetně pokynů pro prezentaci), až bude znám harmonogram státních závěrečných zkoušek, které budou probíhat ve stejném termínu.

K tomu, abych mohla harmonogram sestavit, ale potřebuji vědět, kdo z Vás má jakého školitele. Polovina lidí mi stále ještě neposlala vyplněnou úvodní část listiny "Formulář k hodnocení činnosti v kurzu DS" - dead line byl 31. říjen. Kdo tak neučinil, nechť provede obratem. Tento formulář je mimochodem také podkladem k zápočtu (formulář pro jistotu znovu přikládám níže).

Silvie Kučerová