Picture of Pavel Raška
Odborná praxe - informace ze schůzky 2.10.
by Pavel Raška - Tuesday, 2 October 2012, 02:33 PM
 
Vážení studenti,
na dnešní schůzce ke kurzu Odborná praxe II. (Bc.) a Odborná praxe (NMgr.) jsem informoval o tom, že pro absolvování kurzu je v tomto semestru nutné: podepsat smlouvu s institucí a vyplnit dotazníky o spokojenosti s praxí - všechny tři soubory umístěny v sekci specifické kurzy pod názvem PARNET. Díky tomuto postupu pak můžete žádat o proplacení nákladů spojených s praxí (cestovné - podle aktuálních informací pouze hromadná doprava, stravné) do výše 400 Kč / den (celkem však max. 2000 kč). Je tedy nutné předložit smlouvu, dotazníky a účtenky.

Zdraví, Pavel Raška.