ki
KGEO/P504: Bakalářská práce I (D. Posová)
by Informace z katedry - Sunday, 30 September 2012, 06:16 PM
 

Studentům předmětu KGEO/P504: Bakalářskou práci lze do STAG zapsat do 31.10.2012 na sekretariátu katedry geografie. Předtím musí být vyplněný tiskopis "Podklad pro zadání bakalářské práce studenta" (český a anglický název, vedoucí práce, zásady pro vypracování, seznam literatury) podepsaný vedoucím bakalářské práce a schválený vedoucím katedry geografie PřF UJEP. Darina Posová